Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
5 điểm mới về Căn cước công dân năm 2022
Nhiều quy định mới đáng chú ý về Căn cước công dân sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ năm 2022 như: Tiếp tục giảm lệ phí cấp Căn cước công dân, tăng mức phạt với hành vi dùng Căn cước công dân quá hạn...