Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Sẽ thay đổi địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ 01/7
Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động. Một trong những đề xuất đáng chú ý tại dự thảo là thay đổi địa bàn thuộc các vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng.