Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Sắp có thêm nhiều người được cấp thẻ BHYT miễn phí?
Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Điểm đáng chú ý, tại dự thảo này, Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung nội dung về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.