Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Những giấy tờ người dân cần mang khi đi khám chữa bệnh BHYT
Theo Bộ Y tế, khi đi khám, chữa bệnh, người dân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có thể xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân. Trong trường hợp xuất trình thẻ BHYT nhưng không có ảnh thì người tham gia BHYT mới phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ khác liên quan.
Đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3452/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh) về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế).
Sắp có thêm nhiều người được cấp thẻ BHYT miễn phí?
Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Điểm đáng chú ý, tại dự thảo này, Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung nội dung về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.