Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Mức đóng, hưởng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
Trong lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên được đặc biệt quan tâm và tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ BHYT. Vậy, mức đóng, hưởng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 thế nào?
Sắp có thêm nhiều người được cấp thẻ BHYT miễn phí?
Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Điểm đáng chú ý, tại dự thảo này, Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung nội dung về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.