Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Hà Nội: Thành lập mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa
Sở Y tế Hà Nội đã thành lập mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa gồm 4 bệnh viện tuyến trên (Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội), 157 bệnh viện tuyến dưới (13 bệnh viện tuyến thành phố, 15 bệnh viện tuyến huyện, 7 bệnh viện ngoài công lập, 19 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã; 103 bệnh viện và trung tâm y tế ngoài Hà Nội), góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.
Hà Nội triển khai hiệu quả mô hình “Bệnh viện chị em”
Thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phân công các bệnh viện tuyến dưới, Trung tâm Y tế thực hiện mô hình “Bệnh viện chị em”. Năm 2023, Sở phân công Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trực tiếp hỗ trợ toàn diện đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì và Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người dân trên địa bàn.
Đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3452/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh) về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế).