Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước có gì thay đổi so với trước đây
Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 23) thì các quy định về thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước có gì thay đổi so với trước đây hay không?