Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ bảy, 30/09/2023 07:11 (GMT+7)

Hà Nội: Q.Thanh Xuân triển khai tổng kiểm tra các loại hình chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ

Theo dõi GĐ&PL trên

Ngày 28/9/2023, UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các loại hình chung cư; nhà ở nhiều căn hộ; cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Thời gian kiểm tra tổng kiểm tra từ ngày 29/9/2023 đến trước ngày 30/10/2023.

tm-img-alt
Quận Thanh Xuân sẽ tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các loại hình chung cư; nhà ở nhiều căn hộ; cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Theo kế hoạch, quận tiếp tục thực hiện kiểm tra đối với các loại hình: (1) Nhà ở nhiều căn hộ (viết tắt là chung cư mini); (2) Cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ; (3) Chung cư; (4) Nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất.

Nội dung kiểm tra cụ thể bao gồm:

(1) Kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng.

(2) Kiểm tra các nội dung liên quan đến an toàn điện.

(3) Kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

(4) Đối với tất cả chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao phải tổ chức diễn tập PCCC, tại buổi diễn tập tất cả các căn hộ, phòng trọ tại loại hình trên phải có ít nhất 01 người tham gia.

(5) Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về công tác PCCC, đặc biệt là kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(6) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND Thành phố và các kế hoạch, chuyên đề trọng tâm về công tác PCCC và CNCH; tổng kiểm tra các điều kiện về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, chung cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao do cơ quan Công an quản lý...

UBND quận yêu cầu công tác kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Chỉ rõ những tồn tại đối với từng lĩnh vực về PCCC, xây dựng, an toàn PCCC điện và cơ quan có trách nhiệm khắc phục; hướng dẫn các giải pháp tăng cường về PCCC, không để xảy ra cháy, nổ đối với từng loại hình cơ sở.

Quá trình kiểm tra phải đảm bảo hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị; ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong thực hiện công tác PCCC và CNCH.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cháy, nổ và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ đảm bảo phù hợp với từng đối tượng; kịp thời vận động các hộ gia đình trong nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ trang bị thiết bị báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay; duy trì lối thoát nạn thứ 2, xây dựng và tổ chức thực tập phương án thoát nạn phù hợp với đặc điểm của hộ gia đình.

Đồng thời tổng kiểm tra, rà soát về công tác quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng, an toàn điện, an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao; hướng dẫn các giải pháp tăng cường về PCCC, hạn chế xảy ra cháy, nổ đối với từng loại hình cơ sở; cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Thời hạn công bố quy hoạch sử dụng đất từ năm 2025
Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công khai trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tin mới