Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Giá xăng lập kỷ lục mới
Bộ Công thương ban hành Công văn 3309/BCT-TTTN ngày 13/6/2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Trong đó, từ 15h ngày 13/6/2022, giá xăng lập kỷ lục hơn 32.000 đồng/lít.