Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ hai, 15/04/2024 11:19 (GMT+7)

Có được hoàn tiền BHXH khi trùng thời gian đóng ở 02 sổ khác nhau?

Theo dõi GĐ&PL trên

Nhiều lao động có đến 02 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), khi gộp sổ lại phát hiện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trùng ở cả 02 sổ. Vậy, số tiền đóng trùng sẽ được xử lý như thế nào?

Có được hoàn tiền BHXH khi trùng thời gian đóng ở 02 sổ khác nhau?
Ảnh minh họa.

Liên quan đến vấn đề này, BHXH Việt Nam cho biết, các trường hợp bị trùng thời gian đóng ở 02 sổ BHXH khác nhau được quy định rõ trong Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tại nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Theo quy trình trên, trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền mà đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ BHTN.

Số tiền phải trả này bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động nhưng không bao gồm tiền lãi.

Cũng căn cứ vào quy định trên, trường hợp của người dân ký hợp đồng lao động cùng lúc với 02 đơn vị dẫn đến việc đóng BHXH bị trùng thời gian. Theo BHXH Việt Nam, trường hợp này không thể gộp 02 sổ BHXH mà phải làm thủ tục thoái thu thời gian đóng BHXH, BHTN và hủy sổ BHXH đã cấp tại đơn vị ký hợp đồng lao động thứ 2. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan BHXH sẽ thực hiện hoàn trả tiền đã đóng đối với thời gian đóng trùng nhau và thực hiện gộp sổ BHXH cho người dân.

Để được gộp sổ và hoàn tiền đóng trùng, người dân chuẩn bị hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và các sổ BHXH hiện có.

Hoặc người dân có thể nộp hồ sơ cho đơn vị hiện đang quản lý mình nếu đang đi làm và đóng BHXH; hoặc nộp cho cơ quan bảo hiểm địa phương nơi cư trú nếu đang bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Cùng chuyên mục

Đến 15/6 mua bán vàng không có hóa đơn điện tử sẽ bị rút giấy phép
Các ngân hàng thương mại cần đồng hành với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng. Nếu đến ngày 15/6, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng sẽ bị rút giấy phép.

Tin mới