Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ tư, 24/04/2024 06:10 (GMT+7)

Các trường hợp bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán

Theo dõi GĐ&PL trên

Ngày 12/04/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 23/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Các trường hợp bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán
Ảnh minh họa.

Theo đó, tại khoản 1, Điều 2, Thông tư 23/2024/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung Điều 12, Thông tư 296/2016/TT-BTC thì kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau:

Các trường hợp quy định tại điểm a, c, d, khoản 6, Điều 69, Luật Kế toán 2015, gồm:

- Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng;

- Không chấp hành quy định của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra liên quan đến hoạt động hành nghề kế toán;

- Không thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 67, Luật Kế toán 2015.

Kế toán viên hành nghề không có đủ số giờ cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

Kế toán viên hành nghề vi phạm các trách nhiệm quy định tại khoản 5, 7, 8, Điều 15, Thông tư 296/2016/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 23/2024/TT-BTC), cụ thể như sau:

- Sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đã bị hết hiệu lực hoặc không còn giá trị trong các hoạt động nghề nghiệp kế toán;

- Không cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán của mình theo yêu cầu của Bộ Tài chính;

- Không chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của Bộ Tài chính.

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong thời gian bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán, kế toán viên hành nghề không được tiếp tục hành nghề dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán.

Khi hết thời gian đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán, nếu kế toán viên hành nghề bảo đảm các điều kiện theo quy định và Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đã được cấp còn thời hạn thì được tiếp tục hành nghề dịch vụ kế toán.

Bộ Tài chính sẽ bổ sung tên kế toán viên hành nghề vào danh sách công khai kế toán viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán ngay khi hết thời gian đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán.

Thông tư 23/2024/TT-BTC này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Cùng chuyên mục

Khám bệnh khác nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu có được thanh toán BHYT?
Trường hợp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại địa phương này nhưng tự đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương khác cùng thành phố và thực hiện đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh) thì được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Tin mới