Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Bộ Y tế khuyến cáo 03 nhóm cần tiêm nhắc vaccine ngừa Covid-19
Sau phiên họp ngày 22/01/2024 với Tổ chức Y tế thế giới - WHO, Bộ Y tế đã bàn kỹ với Hội đồng Tư vấn về vaccine và tiêm chủng. Quan điểm chung cũng như hướng dẫn của WHO là có 03 nhóm cần tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19, bao gồm người từ 50 tuổi trở lên và có bệnh nền; phụ nữ mang thai và người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 lần nào. Thời gian tiêm nhắc khuyến cáo là từ 09-12 tháng sau mũi tiêm cuối cùng.