Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Khi nào chính sách giáo dục thôi "phanh gấp"?
Mới đây, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu địa phương dừng hệ tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và dừng tuyển thẳng vào lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS đã gây bất ngờ cho các thí sinh và gia đình - những người đã có định hướng từ trước.
Quy định mới trong phòng thi mà thí sinh cần lưu ý tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mới đây đã ban hành Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT. Trong đó, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT này có sửa đổi một số quy định mà thí sinh cần lưu ý.
Người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Chương trình và cấp chứng chỉ đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam. Chương trình được kèm theo Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Từ tháng 3/2024, chuẩn cơ sở giáo dục đại học gồm 6 tiêu chuẩn và 20 tiêu chí
Theo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học thì Chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn và 20 tiêu chí, đây là các yêu cầu tối thiểu về điều kiện bảo đảm chất lượng và chỉ số hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học.
Giáo dục vùng cao: Đừng để 'chuyện cơm áo' làm mờ tính nhân văn
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách so với vùng đồng bằng, thành thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở địa bàn khó khăn. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú là một trong những biểu hiện của sự quan tâm này.
Đề xuất cấm mang bút xóa, giấy than vào phòng thi
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, dự thảo đề xuất cấm mang bút xóa, giấy than vào phòng thi.
Những sửa đổi, bổ sung đáng chú ý trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giáo dục được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông
Ngày 14/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là dịp để ngành giáo dục nhìn lại quá trình 10 năm đổi mới cũng như đưa ra những định hướng đột phá trong giai đoạn tiếp theo để đưa Nghị quyết 29 vào cuộc sống.