Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Bộ Công thương yêu cầu rà soát cấp phép kinh doanh xăng dầu
Bộ Công thương vừa có văn bản yêu cầu thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu kiểm tra, rà soát hiện trạng và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu.
Bộ Công thương yêu cầu rà soát cấp phép kinh doanh xăng dầu
Bộ Công thương vừa có văn bản yêu cầu thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu kiểm tra, rà soát hiện trạng và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu.
Điểm mới trong điều chỉnh giá bán điện
Theo thông tin từ Bộ Công thương, dự thảo Quyết định điều chỉnh giá điện và cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân có nhiều điểm mới, giá điện sẽ phản ánh đúng chi phí sản xuất và đảm bảo công khai, minh bạch.