Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Bắt tạm giam blogger 'Mẹ Nấm'
Quỳnh soạn thảo hàng trăm bài viết đăng tải trên facebook và blog của đối tượng có nội dung xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.