Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Vietnam Airlines lỗ 11.000 tỷ đồng năm 2020
Vietnam Airlines báo lỗ cả 4 quý năm 2020, khiến lỗ lũy kế đến cuối năm là 9.260 tỷ đồng. Điểm tích cực là Vietnam Airlines đã có lợi nhuận gộp trở lại trong quý cuối năm, sau khi kinh doanh dưới giá vốn trong 3 quý trước đó.