Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo của nhà nước và xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cấp bách.