Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính từ ngày 05/5
Thông tư 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, thông tư nêu rõ về quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính từ ngày 05/5.