Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thời hạn nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT
Theo hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), thời gian nhận đơn phúc khảo của bài thi bắt đầu từ ngày 18/7 đến hết ngày 27/7. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.