Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Cần làm gì khi vẫn chưa nhận được căn cước công dân?
Chính phủ yêu cầu các địa phương đến ngày 30/6/2021 phải hoàn thành 100% việc làm và cấp thẻ căn cước cho công dân. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 06 tháng, nhiều người dân mặc dù đã được làm nhưng vẫn chưa được nhận thẻ căn cước công dân theo quy định.