Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ sáu, 02/02/2024 14:28 (GMT+7)

Sơn La: Nhiều sai phạm tại Cụm công nghiệp Bó Bun

Theo dõi GĐ&PL trên

Tại Kết luận số 31/KL-TTr, ngày 05/12/2023, bên cạnh một số kết quả đã đạt được trong công tác quản lý CNN Bó Bun, Thanh tra tỉnh Sơn La đã chỉ rất nhiều tồn tại, khuyết điểm, vi phạm.

Sau thời gian tranh tra từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2023, Thanh tra tỉnh Sơn La đã công bố Kết luận thanh tra cụm công nghiệp Bó Bun, huyện Mộc Châu

Tại Kết luận số 31/KL-TTr, ngày 05/12/2023, bên cạnh một số kết quả đã đạt được trong công tác quản lý CNN Bó Bun, Thanh tra tỉnh Sơn La đã chỉ rất nhiều tồn tại, khuyết điểm, vi phạm.

Nhiều vi phạm vềđất đaitrong CNN

Thanh tra việc giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các dự án cho thấy, từ khi thành lập năm 2010 đến năm 2016, CNN Bó Bun được giao cho Công ty TNHH Tiến Động kinh doanh hạ tầng. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường không đôn đốc, hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ thuê đất để tham mưu cho UBND tỉnh cho thuê đất đối với nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong CNN Bó Bun theo quy định.

Trong việc quản lý, sử dụng đất trong các dự án, Công ty TNHH Tiến Động cho Công ty TNHH Chung Đức thuê đất từ năm 2013 -2019; Công ty Cổ phần Sản xuất tre công nghiệp Mộc Châu thuê đất từ năm 2014 -2020, trong khi Công ty TNHH Tiến Động chưa được Nhà nước cho thuê đất để kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Việc quản lý sử dụng đất trong CNN của UBND huyện Mộc Châu chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng xây dựng một số hạng mục công trình không có trong quy hoạch, không có giấy CNĐT và giấy phép xây dựng tại Lô đất CN-06 và một phần đất cây xanh với diện tích 5.003m2.

Trong công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trong CNN Bó Bun, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa kịp thời tham mưu ban hành quyết định về việc chấm dứt đầu tư và thu hồi giấy CNĐT đối với Công ty TNHH Tiến Động; chưa kịp thời kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Công ty Cổ phần Sản xuất tre công nghiệp Mộc Châu khi giải quyết một số khó khăn, vướng mắc và không thể triển khai thực hiện xây dựng nhà máy theo tiến độ.

Chấp hành không nghiêm theo giấy CNĐT

Cũng qua thanh tra cho thấy, các nhà đầu tư chưa chấp hành đúng theo giấy CNĐT.

Tại dự án 1, nhà đầu tư chưa đầu tư xây dựng một số hạng mục, tính đến thời điểm thanh tra, nhà máy sản xuất đồ gia dụng từ tre công nghiệp đã chậm tiến độ 29 tháng; nhà máy sản xuất nước đóng chai và các sản phẩm chế biến từ trà, nhà điều hành 3 tầng, các hạng mục phụ trợ khác còn lại của dự án đã chậm tiến độ 06 tháng.

Nhà đầu tư chưa chủ động thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư xem xét điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra và theo báo cáo của nhà đầu tư, dự án chưa đạt được mục tiêu cũng như quy mô của dự án đã được phê duyệt.

Tại dự án 3, đối với dự án xây dựng nhà máy chế biến chanh leo đã đưa nhà máy vào hoạt động quý IV/2019, còn một số hạng mục chưa thi công. Tuy nhiên tại thời điểm thanh tra và theo báo cáo của nhà đầu tư hiện nay nhà máy đang tạm dừng hoạt động.

Đối với dự án xây dựng nhà máy sấy dẻo hoa quả xuất khẩu, tại thời điểm thanh tra nhà máy chưa được triển khai thi công xây dựng, đã chậm tiến độ 18 tháng.

Nhà đầu tư chưa chủ động thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư xem xét điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

Trong việc xin và cấp giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng của Công ty Cổ phần Sản xuất tre công nghiệp Mộc Châu và Công ty TNHH Chung Đức thiếu giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng là chưa đúng theo quy định của pháp luật.

tm-img-alt
Hình ảnh buổi công bố Kết luận Thanh tra.

Vi phạm giấy phép xây dựng

Tại dự án 1 và nự án 2, nhà đầu tư không thông báo khởi công xây dựng bằng văn bản đến UBND thị trấn Nông Trường Mộc Châu.

Sở Xây dựng chưa kiểm tra việc thực hiện giấy phép, đình chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng khi chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm đối với giấy phép xây dựng.

UBND huyện Mộc Châu, UBND thị trấn Nông Trường Mộc Châu chưa quản lý xây dựng công trình tại CNN Bó Bun, để xảy ra việc xây dựng không phép, sai phép đối với 10 hạng mục công trình tại dự án 1 và 07 công trình tại dự án 2.

Đối với phần đất đã quy hoạch chưa bàn giao, đã xây dựng và đang tồn tại một số hạng mục không có giấy phép trên diện tích 5.003m2. UBND huyện Mộc Châu, UBND thị trấn Nông trường Mộc Châu không thực hiện kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình và quản lý, xây dựng công trình được cấp trên địa bàn quản lý để xảy ra việc xây dựng không phép.

Trong việc hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, ngày 29/8/2015, UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương cho Công ty Cổ phần Tre công nghiệp Mộc Châu thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất tre công nghiệp Mộc Châu, với tổng mức hỗ trợ 10 tỷ đồng; thời gian dự kiến hỗ trợ năm 2015-2016.

Tuy nhiên, các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham gia nghiệm thu dự án hoàn thành tại biên bản liên ngành ngày 30/5/2019 không phù hợp với tiến độ thực tế dự án nhà máy vì chưa thi công hoàn thành.

Sở Tài chính thực hiện chi trả hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương cho Công ty Cổ phần Tre công nghiệp Mộc Châu thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất Tre công nghiệp Mộc Châu còn chưa tuân thủ quy định. Thực tế, Sở Tài chính đã thanh toán mức hỗ trợ 100%; nhưng do dự án chưa hoàn thành, đơn vị chỉ được hỗ trợ 70%, vậy Sở Tài Chính đã chi trả không đúng quy định 30% mức hỗ trợ tương ứng với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án 1, 2 và 3 không hiệu quả, dự án 4 chưa triển khai.

Xử lý về kinh tế, Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước khoản sai phạm với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng nêu trên.

Đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Chánh thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Mộc Châu tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan; Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra với các nội dung, tiến độ cụ thể, phân công giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tập thể, cá nhân rõ ràng; đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại mà Kết luận Thanh tra đã chỉ ra; Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La xem xét trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị nêu trên và chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu được nêu tại kết luận thanh tra.

Cụm công nghiệp (CNN) Bó Bun được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt quy hoạch ngày 20/9/2010, phê duyệt điều chỉnh ngày 31/12/2016 với quy mô 59,3ha (593.000m2).

Cùng chuyên mục

Kinh tế nhiều nước đã bứt phá sau khi lập Khu thương mại tự do
Được “tiếp sức” bởi các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là loạt ưu đãi tại khu thương mại tự do, nhiều thành phố trên thế giới đã phát triển ngoạn mục, trở thành bệ đỡ kinh tế cho cả quốc gia. Đây là những kinh nghiệm quý giá mà Đà Nẵng có thể tham khảo trong hành trình phát triển sắp tới.

Tin mới