Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý nước thải, chất thải y tế
Bộ Y tế cho biết, kiểm tra thực tế cho thấy, một số địa phương chưa ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn; một số cơ sở y tế chưa kịp thời tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép môi trường thay thế cho Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã hết hạn…
Sở Y tế Hà Nội ban hành kế hoạch quản lý chất thải y tế
Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế năm 2024 nhằm tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường, phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.