Thứ Tư , 03:29, Ngày 27/05/2020

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "nhà cao tàng"

    nhà cao tàng - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề nhà cao tàng.

  • Đất có hạn, người tăng lên: Cần phải 'vun lại' bằng nhà cao tầng?

    Đất có hạn, người tăng lên: Cần phải 'vun lại' bằng nhà cao tầng?

    Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch chỉ ra rằng, nhà cao tầng là một giải pháp tất yếu giúp giải quyết chỗ ở cho hàng triệu người dân và giải quyết vấn đề hạ tầng của các đô thị lớn.