Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Sửa đổi, bổ sung quy định về khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023. Trong đó, luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 33 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam về khai báo tạm trú.