Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV. Một trong những điểm đáng chú ý của Luật này là việc quy định những trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 
Quy định mới về thủ tục cấp “sổ đỏ” không đồng nghĩa hợp thức hóa vi phạm đất đai
Đất không có giấy tờ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 138 Luật Đất đai năm 2024. Đây là một trong những nội dung được luật hóa tại Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV chính thức thông qua ngày 18/1/2024.
Từ năm 2025, đất nông nghiệp bị thu hồi có thể được bồi thường bằng nhà ở
Điều 96 Luật Đất đai (sửa đổi) quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng: Đất nông nghiệp, tiền, đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc nhà ở.
Những điểm mới nổi bật của Luật Đất đai (sửa đổi)
Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất, bảng giá đất được cập nhật hằng năm, cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ mà không vi phạm pháp luật về đất đai... là những chính sách nổi bật trong Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.