Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Dân vận phải đi từ dân mà lên
Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đón đoàn kiểm traT.Ư tổng kết Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.