Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Kỳ thú bãi Đá Nhảy
Từ trên cao nhìn xuống, bãi Đá Nhảy giống như một bức tranh thiên nhiên độc đáo với sự kết hợp hài hòa của đá nước, mây trời.