Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Hơn 40 triệu người ở nước ta có hộ chiếu vaccine
Theo Cục Công nghệ thông tin cho biết, đến nay đã có hơn 40 triệu người ở nước ta có hộ chiếu vaccine. Bộ Y tế tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện ký số và cấp hộ chiếu vaccine cho người dân.
Việt Nam triển khai hộ chiếu vaccine điện tử
Theo Bộ Y tế, về quy trình, người dân chỉ cần đi tiêm chủng và khai báo thông tin chính xác. Các cơ sở tiêm chủng phải chịu trách nhiệm về việc rà soát các thông tin, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin của người dân.