Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Áp dụng nhiều quy định mới về giấy xác nhận cư trú từ năm 2024
Công dân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin cư trú trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký cư trú hoặc yêu cầu qua cổng dịch vụ công, yêu cầu qua ứng dụng VNeID hoặc yêu cầu qua dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.