Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ tư, 04/05/2022 12:29 (GMT+7)

Đưa tiêu chí học sinh tham gia BHYT vào đánh giá thi đua trường học

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 546/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2025.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Quyết định này là việc đưa tiêu chí học sinh tham gia BHYT vào đánh giá thi đua trường học.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Cụ thể, nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, BHYT. Tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo, hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, hỗ trợ học sinh, sinh viên...

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Trong đó, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường thông tin, truyền thông, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, nhất là sinh viên. Đưa tiêu chí học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia; mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT…

Ngoài ra, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT... Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất Luật BHYT sửa đổi để mở rộng đối tượng tham gia BHYT. 

Cùng chuyên mục

Tin mới