Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ hai, 22/04/2024 15:30 (GMT+7)

Đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chữa cháy

Theo dõi GĐ&PL trên

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với 2 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe.

Đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chữa cháy
Ảnh minh họa.

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo quy định các yêu cầu chính để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của bình chữa cháy xách tay. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chữa cháy đã nạp đầy có khối lượng tổng lớn nhất là 20kg.

Các bình chữa cháy xách tay phải được phân loại theo loại chất chữa cháy chứa trong bình. Hiện nay có các loại bình chữa cháy xách tay chủ yếu sau:

- Bình chữa cháy dùng chất chữa cháy gốc nước (Bình nước chữa cháy);

- Bình chữa cháy dùng bột chữa cháy (Bình bột chữa cháy);

- Bình chữa cháy dùng cac bon đioxit (Bình CO2 chữa cháy);

- Bình chữa cháy dùng chất chữa cháy sạch (Bình khí/chất lỏng sạch chữa cháy).

Các loại bình chữa cháy này có thể được phân loại nhỏ thêm nữa, ví dụ các bình chữa cháy dùng chất chữa cháy gốc nước có thể chứa nước tinh khiết hoặc nước có các chất phụ gia như các chất làm ướt, các chất làm tăng độ nhớt, chất ức chế cháy, các chất tạo bọt, hóa chất làm ẩm… Các bình chữa cháy dùng chất chữa cháy gốc nước, bao gồm cả chất tạo bọt, có chứa các loại chất làm dịu có điểm đông đặc khác nhau, ngoại trừ các yêu cầu về thiết kế và cấu tạo, phải được xem là các mẫu (model) riêng và khác biệt cho thử nghiệm đánh giá công suất chữa cháy; nhiệt độ làm việc; tính dẫn điện… Tất cả các yêu cầu khác liên quan đến thiết kế và cấu tạo các bình chữa cháy dùng chất chữa cháy gốc nước đều áp dụng được cho tất cả các mẫu bình chữa cháy khác bất kể là chất chữa cháy nào.

Bên cạnh đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy có bánh xe – Tính năng và cấu tạo quy định các yêu cầu chính để bảo đảm an toàn, độ tin cậy và tính năng của bình chữa cháy có bánh xe. Các bình chữa cháy có bánh xe được phân loại theo chất chữa cháy chứa trong bình. Hiện nay có các loại bình chữa cháy có bánh xe sau:

− Bình chữa cháy có bánh xe dùng chất chữa cháy gốc nước;

− Bình chữa cháy có bánh xe dùng bột chữa cháy;

− Bình chữa cháy có bánh xe dùng các bon dioxit;

− Bình chữa cháy có bánh xe dùng chất chữa cháy sạch.

Việc sản xuất và sử dụng các chất chữa cháy sạch theo các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bình chữa cháy có bánh xe dùng chất chữa cháy gốc nước có thể chứa nước thông thường hoặc nước có các chất phụ gia như các chất thấm ướt, các chất làm tăng độ nhớt, chất kìm hãm ngọn lửa hoặc các chất tạo bọt… Hiện tại không có Tiêu chuẩn Quốc tế nào bao gồm các chất phụ gia được thêm vào nước để tạo ra chống đông, làm ướt hoặc các đặc tính đặc biệt khác...

Cùng chuyên mục

Đến 15/6 mua bán vàng không có hóa đơn điện tử sẽ bị rút giấy phép
Các ngân hàng thương mại cần đồng hành với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng. Nếu đến ngày 15/6, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng sẽ bị rút giấy phép.

Tin mới