Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ năm, 14/10/2021 16:40 (GMT+7)

Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex bị phạt 300 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 11/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 614/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex.

Theo Quyết định số 614/QĐ-XPVPHC, Thanh tra UBCKNN quyết định xử phạt Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex số tiền 300 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

tm-img-alt
Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex đã có hành vi vi phạm hành chính: niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng. 

Cũng trong ngày 11/10, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần.

Theo đó, Thanh tra UBCKNN quyết định xử phạt Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán); Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán); Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-CN-HĐQT ngày 28/12/2019 về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/VLC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kèm theo Bản cung cấp thông tin của Kế toán trưởng ngày 04/01/2021; Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán thay đổi trên 10% so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán).

Cùng chuyên mục

Tin mới