Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ tư, 19/05/2021 11:38 (GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà tiên tri thiên tài

Theo dõi GĐ&PL trên

Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, nhà văn hóa lớn mà Người còn là một nhà tiên tri thiên tài.

Với hiểu biết rộng, nắm chắc thời thế, lời nói, nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đi trước thời gian. Nhờ vậy, dù cuộc cách mạng Việt Nam vô cùng khó khăn, kẻ thù mạnh hơn ta nhiều lần, nhưng do biết nắm thời cơ, vận dụng thời cơ, đưa ra quyết định sáng suốt và đúng đắn, ta đã giành độc lập, tự do.

Pa-ri thất thủ, ngày 20/6/1940, Pháp đầu hàng Đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích: “Pháp mất nước là cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ cơ hội. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”.

Do đó, ngày 28/01/1941, Người về nước ở tại Pác Bó, Cao Bằng khẩn trương chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Mùa xuân năm 1941, Người tiên đoán: “Năm 1945 Việt Nam độc lập”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Trung ương tám (Khóa I) ở Pác Bó.  Ảnh tư liệu.

Hội nghị Trung ương lần thứ tám (Khóa I) họp vào trung tuần tháng 5/1941, tại Pác Bó, do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã giải quyết nhiều vấn đề quan trọng chuẩn bị cho đấu tranh giành chính quyền, phát triển tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta và quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh. Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, Liên Xô một nước xã hội chủ nghĩa ra đời, thì trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II sẽ có nhiều nước xã hội chủ nghĩa”.

Trong lúc đang diễn ra cuộc chiến tranh ác liệt giữa quân phát xít Đức và Hồng quân Liên Xô, Người nói với cán bộ ở Pác Bó: “Quân Liên Xô và các nước Đồng minh sẽ chiến thắng ở phía Tây và phía Đông, đó là cơ hội ngàn năm có một cho chúng ta”.

Máy bay B52 sức mạnh của không lực Hoa Kỳ bị không quân ta bắn cháy trên bầu trời Hà Nội tháng 12/1972. Ảnh tư liệu.

4 năm sau lời nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09/5/1945 Liên Xô và các nước Đồng minh chiến thắng quân phát-xít Đức ở phía Tây. Ngày 09/8/1945, quân Liên Xô tuyên chiến với phát-xít Nhật. Ngày 15/8/1945, phát-xít Nhật đầu hàng ở phía Đông. Những sự kiện trên đã tạo cơ hội cho Cách mạng Việt Nam. Ngày 19/5/1941, ta thành lập Mặt trận Việt Minh. Ngày 15/4/1942, Tổng bộ Việt Minh chỉ thị về khởi nghĩa vũ trang và xây dựng chính quyền cách mạng. 2 năm sau, ngày 07/5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị chuẩn bị khởi nghĩa. Ngày 22/12/1944, thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.   

Cuối năm 1941 tại Pác Bó, Người viết một tập diễn ca lịch sử với tựa đề “Lịch sử nước ta” do Mặt trận Việt Minh xuất bản vào tháng 02/1942. Cuốn sách “Lịch sử nước ta” kết thúc bằng 4 câu thơ lục bát:

"Mai sau sự nghiệp hoàn thành

Rõ tên Nam Việt rạng danh Lạc Hồng

Dân ta xin nhớ chữ đồng

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh".

Người kèm theo một bản niên biểu ghi những năm quan trọng trước và sau bằng lịch Tây. Cuối cùng bản niên biểu Người viết: “Cuối năm 1945 Việt Nam độc lập”. Quả thực, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.    

Đầu năm 1953, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ở Việt Bắc, Người giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng đọc mấy câu thơ:

“Đành lòng chờ đó ít lâu

 Chầy ra thì 1 năm sau, vội gì”.

Chỉ hơn 1 năm sau, ngày 07/5/1954, quân ta đánh thắng quân Pháp tại Điện Biên Phủ. Làm nên chiến thắng lừng lẫy địa cầu.

Tháng 4/1954, khi Điện Biên Phủ đang trong thời kỳ cam go, ác liệt, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi lên đường dự Hội nghị Giơ-ne-vơ. Người nói sẽ có một món quà tặng đoàn đại biểu của ta. Tại Hội nghi Giơ-ne-vơ, trong lúc đoàn ta và đoàn Pháp đang tranh luận thủ tục đàm phán thì món quà vô giá đó là chiến thắng Điện Biên Phủ, đúng vào lúc Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc, gây hoang mang cực độ cho phái đoàn Pháp, làm cho đoàn ta chủ động đàm phán ký kết. Ngày 20/7/1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ kết thúc Hiệp định đình chiến ở Đông Dương, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, Lào, Campuchia. Món quà 3 tháng trước Người nói thành hiện thực, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.     

Trong khi Hội nghị Giơ-ne-vơ vừa khai mạc thì tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) Người nói: “Bây giờ thì Pháp đang nói chuyện với ta, đế quốc Mỹ thì đang biến thành kẻ thù chính và trực tiếp, mũi nhọn của ta phải chĩa vào đế quốc Mỹ”.  Lời nói ấy trở thành hiện thực khi đế quốc Mỹ thay Pháp xâm lược Việt Nam.

Trưa ngày 30/4/1975, dân Sài Gòn đổ ra đường ăn mừng chiến thắng và hát vang bài: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Ảnh tư liệu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một nhận định nữa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào lịch sử: “Sớm muộn gì đế quốc Mỹ cũng đem B52 ra ném bom Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng chỉ chịu thua sau khi chịu thua trên bầu trời Hà Nội”.

Chẳng lâu sau đó là cuộc tập kích của đế quốc Mỹ bằng pháo đài B52 vào Thủ đô Hà Nội từ ngày 18 đến 30/12/1972. Quân và dân ta đã làm nên trận địa “Điện Biên Phủ trên không”. Không lực Hoa Kỳ đã phơi xác trên đường phố Hà Nội.

Trong bản thảo diễn văn nhân dịp Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 02/9/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Toàn dân đoàn kết nhất trí bền bỉ đấu tranh thì chậm nhất là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà”. Đúng như Người viết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tài thao lược quân sự của ta, toàn dân đoàn kết tập trung, sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 30/4/1975, quân ta toàn thắng, đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà.

Trong bức thư gửi đồng bào miền Nam trước khi đi xa đề ngày 13/6/1969, Người viết: “Giặc Mỹ đã thua nặng. Nhưng chúng vẫn chưa chịu rút quân ra khỏi nước ta. Vì vậy ta phải tiếp tục đánh mạnh, đánh đau, đánh cho đến khi Mỹ ngụy thất bại hoàn toàn”. Cũng vào thời điểm đó, Người nhắn nhà cầm quân Mỹ: “Chúng tôi sẵn sàng trải thảm đỏ cho quân Mỹ về nước. Chừng nào chiến tranh chấm dứt, chúng tôi lại trải thảm đỏ mời quý vị đến. Bởi chúng tôi rất cần khả năng kỹ thuật và sự giúp đỡ của quý vị”. Đúng như lời Người, sau khi Việt Nam giải phóng dân tộc, đất nước độc lập, tự do, tập trung xây dựng và phát triển, ngày 16/11/2000, Việt Nam chào đón Tổng thống Bill Clinton tới thăm, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, tiếp theo đó là Tổng thống George W. Bush, Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Donald Trump. Chính nhờ vậy, mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Người dân Việt Nam đón Tổng thống Bill Clinton. Ảnh tư liệu.

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) chúng ta tưởng nhớ, biết ơn vô hạn một vị lãnh tụ thiên tài. Đặc biệt, với những nhận định của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang, đưa đất nước khỏi ách đô hộ, khỏi thực dân phong kiến, người dân thoát kiếp nô lệ.

Cùng chuyên mục

TPHCM: Gia tăng ca bệnh ho gà ở trẻ chưa được tiêm vaccine
Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, từ đầu năm 2024 đến nay, số ca bệnh ho gà ghi nhận tại TPHCM gia tăng so với các năm trước. Đa số trẻ mắc bệnh chưa đến độ tuổi tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh.
93 năm Ngày thành lập Đảng: Dấu mốc lịch sử!
Trong không khí hân hoan phấn khởi của xuân Quý Mão 2023, dân tộc Việt Nam lại có thêm một niềm vui nữa là mừng Đảng ta thêm tuổi mới. Trong suốt 93 năm qua, Mùa Xuân-Đất nước-Dân tộc và Đảng ta luôn hòa quyện với nhau làm một, cùng làm nên những kỳ tích, viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử nước nhà.

Tin mới

Tương lai bấp bênh của TikTok tại thị trường Mỹ
TikTok và công ty mẹ ByteDance đã kêu gọi tòa án hủy một đạo luật có thể “cấm cửa” ứng dụng video ngắn phổ biến này tại Mỹ vào ngày 19/1/2025, đồng thời cho hay chính phủ đã từ chối tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào sau năm 2022.
Chùa Ba Vàng tạm hoãn tổ chức Khóa tu mùa hè năm 2024
Sáng ngày 21/6 website chùa Ba Vàng thông báo "Do bận một số Phật sự quan trọng trong mùa An cư kiết hạ, nhà chùa xin thông báo tạm hoãn tổ chức các Khoá tu mùa hè mà Quý Phụ huynh và Khoá sinh đã đăng ký, cho đến khi có thông báo mới"
4 chòm sao siêu may mắn trong 7 ngày tới
Trong 7 ngày tới, những người thuộc 4 chòm sao này sẽ được các ngôi sao tốt lành chiếu mệnh, mở ra nhiều thành công bất ngờ về mặt tài chính, sự nghiệp cũng như phương diện khác của cuộc sống.