Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trước tháng 10/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2025 phải hoàn thành trước tháng 10/2024 để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.