Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW
Ngày 21/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 27/NQ-TW 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Trong đó, Nghị quyết 27/NQ-TW 2018 có nêu rõ về lộ trình thực hiện cải cách tiền lương cụ thể từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Chính phủ yêu cầu báo cáo lộ trình, phương án cải cách tiền lương trước 16/9
Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Quốc hội về lộ trình và phương án cải cách chính sách tiền lương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/9/2023.