Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ sáu, 15/03/2024 06:45 (GMT+7)

Các loại hình dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ 01/01/2025

Theo dõi GĐ&PL trên

Các loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được quy định rõ tại Điều 81, Luật Nhà ở 2023 và có hiệu lực từ 01/01/2025.

Các loại hình dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ 01/01/2025
Ảnh minh họa.

Theo đó, Điều 81, Luật Nhà ở 2023 nêu rõ, các loại hình dự án và yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bao gồm:

Các dự án quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 1, Điều 30, Luật Nhà ở 2023, cụ thể: Dự án đầu tư xây dựng 01 công trình nhà ở độc lập hoặc 01 cụm công trình nhà ở; Dự án đầu tư xây dựng 01 công trình nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp hoặc 01 cụm công trình nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp; Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ việc xây dựng nhà ở với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác phục vụ nhu cầu ở; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở; Dự án sử dụng đất kết hợp đa mục đích mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở.

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định trên phải được đầu tư xây dựng trên đất để phát triển nhà ở xã hội quy định tại khoản 6, Điều 83, Luật Nhà ở 2023, gồm: Đất được Nhà nước giao để xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê; Đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng nhà ở cho thuê; Diện tích đất ở dành để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 83, Luật Nhà ở 2023; Đất do doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 84, Luật Nhà ở 2023.

Đồng thời, các dự án này cũng phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 33, Luật Nhà ở 2023. Việc bàn giao nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4, Điều 37, Luật Nhà ở 2023. Cụ thể, đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc trường hợp phải bàn giao cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng của địa phương quản lý theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, nội dung dự án đã được phê duyệt thì phải thực hiện bàn giao sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng; cơ quan, tổ chức nhận bàn giao có trách nhiệm tiếp nhận để quản lý, bảo trì, vận hành, khai thác, sử dụng theo đúng mục đích và công năng đã được phê duyệt. Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng thì tổ chức được giao đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải thực hiện theo nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt.

Việc bàn giao nhà ở cho người mua, thuê mua chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành việc nghiệm thu công trình nhà ở theo thiết kế đã được phê duyệt và nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật của khu vực có nhà ở được đầu tư xây dựng theo tiến độ của dự án đã được phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở theo chủ trương đầu tư dự án thì phải hoàn thành xây dựng và nghiệm thu công trình này theo tiến độ của dự án đã được phê duyệt trước khi bàn giao nhà ở. Trường hợp bàn giao nhà ở xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà ở đó.

Khi bàn giao nhà chung cư, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải có đủ hồ sơ bàn giao nhà ở theo quy định của Chính phủ.

Trong khi đó, tại Luật Nhà ở 2014 chưa có quy định chi tiết về các loại hình dự án và yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội mà chỉ quy định về yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội như sau:

Điều 54. Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

1. Đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 19 của Luật này; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải gửi lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải quy hoạch khu vực riêng để lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê.

3. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội mà không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội riêng để cho thuê quy định tại khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê; chủ đầu tư được hưởng cơ chế ưu đãi xây dựng nhà ở để cho thuê theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này đối với phần diện tích 20% nhà ở xã hội để cho thuê và được bán nhà ở này cho người đang thuê theo quy định về bán nhà ở xã hội sau thời hạn 05 năm cho thuê.

4. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, kiểm soát về chất lượng, tiêu chuẩn diện tích, giá thuê, giá thuê mua, giá bán và việc xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà

Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bệnh viện Bạch Mai triển khai khám bệnh đến 21 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 1/8
Chiều 12/7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ ngày 1/8 tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ thực hiện khám ngoài giờ hành chính (từ 17 - 21 giờ), để người dân làm việc tại các cơ quan, đơn vị vẫn có thể đi khám bệnh mà không ảnh hưởng đến công việc.