Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố
HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 gồm, miễn nhiệm 5 cán bộ và kiện toàn 7 cán bộ Ủy viên UBND thành phố.
Cả họ làm quan: Lỗ thủng ở đâu?
Với quy trình, tiêu chuẩn, quy hoạch chặt chẽ, làm sao có kẽ hở, chứ đừng nói là lỗ thủng trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, làm sao đưa con cái lên làm quan được?