Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Đề xuất hai phương án đấu giá biển số xe
Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã đề xuất Dự thảo Đề án “Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá". Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông đưa ra hai phương án đấu giá biển số xe.