Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Tạm dừng đấu giá 'đất vàng' của SCIC
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tạm dừng cuộc đấu giá trên để chờ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc xử lý Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics do SCIC sở hữu 88% vốn góp.