Chủ nhật, 01:54, Ngày 21/04/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "nhà lãnh đạo"

    nhà lãnh đạo - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề nhà lãnh đạo.

  • 'Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ'

    'Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ'

    Sáng 14/12, tại Hà Nội, Tạp chí Thi đua Khen thưởng phối hợp với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ thức Hội thảo khoa học “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ”.