Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Nhờ Chủ tịch Chung, số cây đổ do mưa rất ít
Sau trận mưa kỷ lục vừa rồi, trên địa bàn Hà Nội chỉ có 2 cây đổ, chứng tỏ công tác cắt tỉa cây áp dụng phương thức cơ giới hóa, hiện đại hoá do Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo đã phát huy hiệu quả.