Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ hai, 23/11/2020 11:59 (GMT+7)

Dự án 10 năm trên giấy vẫn đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện

Theo dõi GĐ&PL trên

Dự án Khu vui chơi giải trí - dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu sau hơn 10 năm vẫn chỉ là dự án trên giấy, kéo theo đó là phát sinh các vấn đề về môi trường, đô thị, đất đai, qui hoạch...

Dự án Khu vui chơi giải trí - dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp Giấy biên nhận đăng kí đầu tư năm 2010, năm 2015 phải hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, dự án này vẫn chỉ là dự án trên giấy, kéo theo đó là phát sinh các vấn đề về môi trường, đô thị, đất đai, quy hoạch, phát triển kinh tế và an ninh trật tự tại khu vực này.

Khu vực ven hồ điều hòa Phương Lưu được TP. Hải Phòng quy hoạch với tổ hợp nhiều dự án, đến thời điểm này một số Dự án đang trong tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ thực hiện các Dự án. Trong bài viết này phóng viên chỉ thông tin các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí d dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc làm nhà đầu tư, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp Giấy biên nhận đăng kí đầu tư số 100/GBN-KHĐT ngày 02/12/2010 với diện tích dự kiến sử dụng là 95.965m2, thời gian hoàn thành và đi vào hoạt động là tháng 1/2015.

Ngày 22/7/2011, UBND TP. Hải Phòng ra Thông báo số 220/TB- UBND thu hồi đất tại phường Đông Hải 1 quận Hải An và phường Đông Khê quận Ngô Quyền để thực hiện dự án này. Ngày 25/12/2013, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc kí hợp đồng thỏa thuận hợp tác liên doanh, liên kết đầu tư số 03/THP-HTX với Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Khê, theo hợp đồng này HTX NN Đông Khê có nghĩa vụ thỏa thuận, bồi thường, thu hồi đất đối với các hộ xã viên HTX và các tổ chức có đất nông nghiệp (33.564,8m2) nằm trong dự án, bàn giao đầy đủ phần diện tích đất đã thu hồi cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc, Công ty có trách nhiệm chuyển đầy đủ số tiền tương ứng với phần diện tích đất được HTX bàn giao.

Một số hình ảnh ghi nhận tại khu vực hồ điều hoà Phương Lưu

Tiếp đó, ngày 01/12/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc ra Quyết định thành lập Ban quản lí dự án Khu vui chơi giải trí và dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu, nhiệm vụ của Ban quản lí: Quan hệ với các Sở, ban ngành của địa phương để hoàn thành các thủ tục pháp lý để tiến hành tổ chức thực hiện Dự án; Quan hệ với HTX NN Đông Khê, Đông Hải 1 và các tổ chức có đất thu hồi ngoài chỉ giới và các hộ dân có đất để tiến hành thu hồi đất theo thỏa thuận; Cùng với HTX NN Đông Khê bàn giao mặt bằng sạch cho Tổng công ty để thực hiện Dự án. Như vậy cho đến thời điểm này, sau gần 5 năm Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc vẫn để “Dự án ngủ yên” mà đáng ra theo Giấy biên nhận đầu tư thì Dự án phải đi vào hoạt động gần 1 năm (Bài sau sẽ phân tích rõ động cơ, mục đích Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc thành lập Ban quản lí dự án và kí hợp đồng liên doanh liên kết đầu tư với HTX NN Đông Khê, Đông Hải 12).

Ngày 18/3/2016, Ông Phạm Quốc Ka, Giám đốc Sở TNMT TP. Hải Phòng chủ trì cuộc họp xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc xin tiếp tục thực hiện Dự án, cùng tham dự cuộc họp có đại diện của Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận Ngô Quyền, UBND quận Hải An và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc. Biên bản kết luận cuộc họp ghi: “Sau khi quy hoạch chi tiết dự án được phê duyệt theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc hoàn thiện thủ tục về đầu tư và ký quỹ cam kết thực hiện dự án theo đúng qui định”, Như vậy với kết luận này, nhà đầu tư vẫn tiếp tục được thực hiện Dự án dù sau 5 năm Dự án đó vẫn nằm im trên giấy.

Tiếp đó, ngày 5/10/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng có văn bản số 2134/KHĐT-DNKTTT&TN gửi UBND TP. Hải Phòng về việc kiểm tra dự án Khu vui chơi giải trí - dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu. Tại văn bản này nêu rõ, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc vẫn chưa hoàn thiện thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các hạng mục công trình của Dự án, tiến độ thực hiện dự án chậm hơn 3 năm so với tiến độ đăng kí đầu tư. Thế nhưng, thật bất ngờ Sở Kế hoạch và Đầu tư lại đề nghị UBND TP. Hải Phòng đồng ý cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc điều chỉnh tiến độ Dự án và những nội dung khác có liên quan tại Giấy biên nhận đăng kí đầu tư số 100/GBN-KHĐT ngày 02/12/2010. Như vậy với đề nghị này Dự án ngủ yên sau 8 năm lại tiếp tục nằm im.

Ngày 20/2/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng có văn bản số 319/KHĐT-DN báo UBND thành phố về việc kiểm tra, rà soát các dự án theo Thông báo số 79/TB-UBND của UBND TP. Hải Phòng. Tại văn bản này, một lần nữa Sở Kế hoạch và Đầu tư lại tiếp tục đề nghị UBND thành phố Hải Phòng xem xét chỉ đạo những nội dung đề nghị của Sở KH&ĐT tại Công văn số 2134/KHĐT-DNKTTT&TN ngày 05/10/2018, nghĩa là tiếp tục điều chỉnh tiến độ Dự án này cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc, dù Dự án vẫn nằm im bất động sau 10 năm và cũng bắt đầu từ năm 2018 đã có rất nhiều đơn khiếu kiện của công dân gửi các cấp chính quyền Tp. Hải Phòng về Dự án này.

Trích Văn bản số: 79/TB-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng về các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ thực hiện dự án.

Trong Thông báo số 159/TB-UBND ngày 27/3/2020 về Kết luận của UBND TP. Hải Phòng tại cuộc họp nghe báo cáo về việc xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ thức hiện dự án, UBND giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở ý kiến về quy hoạch của Sở Xây Dựng, kiểm tra, rà soát các thủ tục về đầu tư đối với trường hợp Dự án chậm tiến độ, xử lý các vi phạm theo qui định, báo cáo UBND thành phố các nội dung vượt thẩm quyền, hoàn thành trước 15/4/2020, trong đó có Dự án Khu vui chơi giải trí và dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu mà Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc được cấp giấy Biên nhận đầu tư.

Trích Thông báo số 159/TB-UBND ngày 27/3/2020 về Kết luận của UBND TP. Hải Phòng

Ngày 19/5/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1242/KHĐT-DN báo cáo UBND thành phố việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 159/TB-UBND ngày 27/3/2020. Trong báo cáo này, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Công ty thì Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đầu tư theo qui định tại Điểm a - Khoản 2 và Điểm b – Khoản 4 của Điều 13 Nghị định số 50/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trong khi đó, tại Điểm i – Khoản 1- Điều 64 Luật đất đai năm 2013 qui định: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng”.

Một Dự án có vai trò, vị trí quan trọng trong việc xây dựng đô thị thông minh, thân thiện và bảo vệ môi trường, gắn liền với vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội ,..Thế nhưng sau hơn 10 năm (chậm tiến độ hơn 5 năm so với tiến độ đăng kí đầu tư) vẫn chỉ là trên giấy, từ đó phát sinh các vấn đề ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự đô thị, phá vỡ quy hoạch, lãng phí tài nguyên, tranh chấp đất đai, có dấu hiệu vi phạm trong chuyển nhượng đất đai, khiếu kiện kéo dài, mất an ninh trật đang ngày đêm xảy ra ở Hồ điều hòa Phương Lưu từ nhiều năm nay.

Lạ thay, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng nhiều lần “tạo điều kiện” bằng cách đề nghị UBND thành phố điều chỉnh tiến độ Dự án, UBND thành phố chưa có chỉ đạo để giải quyết triệt để trước đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, mà chỉ ra các Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến sau các cuộc họp nghe báo cáo về việc xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ thực hiện các Dự án, điều này khiến dư luận hết sức ngỡ ngàng và không hiểu vì lí do gì mà Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc được “tạo điều kiện” như vậy?

Cử tri thành phố đề nghị tại kì họp thứ 15 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, cần làm rõ trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư, trách nhiệm của UBND TP. Hải Phòng, đặc biệt là trách nhiệm Chủ tịch UBND thành phố về việc xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ thực hiện các Dự án, trong đó có dự án đầu tư Khu vui chơi giải trí – dịch vụ nghỉ dưỡng hồ điều hòa Phương Lưu, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Hồng Phúc. Cử tri cũng đề nghị, trong kỳ họp này HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố nêu cao vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, đồng thời với tinh thần dân chủ và bằng trí tuệ các đại biểu cho ý kiến để các cấp chính quyền TP. Hải Phòng xử lý nghiêm các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ thực hiện các Dự án theo đúng qui định của pháp luật.

Môi trường và đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục phản ánh và thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp. “Sở Kế hoạch và Đầu tư có xác minh năng lực của Nhà đầu tư hay chỉ nghe báo cáo – Chính quyền TP. Hải Phòng sẽ xử lý như thế nào?”

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bệnh viện Bạch Mai triển khai khám bệnh đến 21 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 1/8
Chiều 12/7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ ngày 1/8 tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ thực hiện khám ngoài giờ hành chính (từ 17 - 21 giờ), để người dân làm việc tại các cơ quan, đơn vị vẫn có thể đi khám bệnh mà không ảnh hưởng đến công việc.