Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Dự kiến bổ sung thêm nhiều nhóm lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Tại dự thảo lần này, Bộ này đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với mục tiêu hướng đến bảo hiểm xã hội toàn dân.