Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Lỗi của cô
Người thầy đáng kính trọng không phải là người cái gì cũng biết, mà là người biết tôn trọng sự hiểu biết của học trò.