Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Cảnh sát giao thông có thể dùng dữ liệu giám sát hành trình để xử phạt
Cảnh sát giao thông (CSGT) có thể được khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát hành trình xe vận tải để phục vụ công tác kiểm tra, so sánh đối chiếu dữ liệu nhằm xác định vi phạm của phương tiện, từ đó, đấu tranh với vi phạm, nhất là những trường hợp có dấu hiệu chây ì, không hợp tác, góp phần củng cố căn cứ, cơ sở để xử phạt.