Thứ Bảy , 09:48, Ngày 20/04/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "môi trường đầu tư"

    môi trường đầu tư - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề môi trường đầu tư.

  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng ảnh hưởng đến môi trường đầu tư

    Đơn phương chấm dứt hợp đồng ảnh hưởng đến môi trường đầu tư

    Đó là nhận định của ông Mai Văn Nhơn, Phó trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (viết tắt là BQLCKCN Đồng Nai) tại cuộc họp ngày 27/12/2018.