Thứ Tư , 10:09, Ngày 17/07/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "chương trình ngôn ngữ tư duy"

    chương trình ngôn ngữ tư duy - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề chương trình ngôn ngữ tư duy.

  • Cách tiếp cận mới của chương trình NLP từ chuyên gia Ernest Wong

    Cách tiếp cận mới của chương trình NLP từ chuyên gia Ernest Wong

    Sự trăn trở về việc chúng ta chưa khai thác hết khả năng của bộ não đã tạo tiền đề đểThầy Ernest Wong khởi xướng Chương trình Nơron Ngôn ngữ (NLP) và phương pháp Học tập tăng tốc ở khu vực Đông Nam Á.