Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Tạm đình chỉ công việc nhà báo Anh Thoa
Ngày 19/4, báo Tuổi Trẻ đã tiến hành tạm đình chỉ công việc của nhà báo Anh Thoa để tiếp tục làm rõ những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nhà báo này.