Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Các quy định người đi thuê nhà cần biết
Thuê nhà là một trong những giao dịch khá phổ biến trên thực tế, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, không ít trường hợp người đi thuê phải chịu thiệt khi phát sinh tranh chấp với chủ nhà vì không nắm rõ những quy định pháp luật liên quan.
Chính sách mới về hưu trước tuổi
Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất nghị định về chính sách tinh giản biên chế. Trong đó, quy định rõ chính sách về hưu trước tuổi.