Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Phạm vi kiến thức thi vào lớp 10 tại Hà Nội
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 tại Quyết định 1117/QĐ-UBND ngày 30/3/2022. Vậy, các quy định của TP. Hà Nội về phạm vi kiến thức thi vào lớp 10 năm nay như thế nào?