Thứ Ba , 06:02, Ngày 26/05/2020

Gia đình và pháp luật

Vụ truy thu thuế Habeco và Sabeco: Kiểm toán Nhà nước nói gì?

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kết quả kiểm toán tại hai “ông lớn” ngành bia Habeco và Sabeco.

Theo KTNN, qua kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, cơ quan này đã yêu cầu Habeco phải nộp bổ sung vào ngân sách hơn 3.100 tỷ đồng, gồm tiền thuế còn thiếu và cổ tức trên vốn nhà nước.

Cụ thể, số tiền thuế Habeco còn thiếu, phải nộp thêm vào ngân sách là 1.847 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng là 4,5 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 441 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 381 triệu đồng và các khoản phải nộp khác gần 1.392 tỷ đồng.

Habeco và Sabeco bị đề nghị truy thu 3.861 tỷ đồng.

Còn tại Sabeco, theo kết luận của KTNN công bố hồi tháng 2/2018, Cơ quan này yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước là khoảng 2.900 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước chiếm 89,59%/vốn điều lệ, tương ứng được chia số tiền 2.495 tỷ đồng.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, nguyên nhân dẫn đến các kiến nghị trên là do Người đại diện vốn tại doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước vào NSNN trong điều kiện ngân sách gặp nhiều khó khăn.

Theo KTNN, mục đích của cơ quan này là kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đại diện vốn tại doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm được giao, có ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức và đôn đốc công ty cổ phần nộp lợi nhuận được chia vào NSNN để đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, tránh việc sử dụng vốn không hiệu quả, lãnh phí tại các công ty cổ phần.

Báo cáo lên Thủ tướng, Tổng KTNN không tiếp tục tái khẳng định kiến nghị Sabeco nộp lại lợi nhuận mà chỉ kiến nghị Sabeco thực hiện nộp vào NSNN tiền phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế giai đoạn 2007 – 2015. Số tiền phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế TTĐB bị truy thu là 3.861 tỷ đồng.

Bởi vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi của Nhà nước và kịp thời huy động các nguồn lực vào NSNN, KTNN đề nghị Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương, người đại diện vốn Nhà nước tại Habeco biểu quyết chi trả cổ tức đối với số lợi nhuận chưa chia và Quỹ Đầu tư phát triển còn dư đến ngày 31/12/2016 không có nhu cầu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 để nộp NSNN như kiến nghị của KTNN.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo yêu cầu KTNN rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nộp khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước tại Sabeco.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu KTNN rà soát quyền, trách nhiệm của các cổ đông tại Sabeco, Habeco khi thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước theo luật định.

Khi thực hiện xong, KTNN có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Anh Phương (TH)

Tin Liên quan

Tags : Sabeco truy thu thuế Habeco

Tin Tài chính tiếp theo

Tin Tài chính mới nhất