Thứ Năm , 18:12, Ngày 13/08/2020

Gia đình và pháp luật

Vụ đề nghị hủy sổ đỏ cấp sai của ông Ngay: Sự việc đã rõ, sao không giải quyết?

Về vụ việc gần 25 năm "mòn mỏi" đi khiếu nại đề nghị hủy sổ đỏ cấp sai và cấp lại của gia đình ông Nguyễn Văn Ngay ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm...

Chúng tôi đã có bài phản ánh sự việc: Ngày 10/5/1995, UBND thị xã Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp có cấp sổ đỏ, đứng tên cụ Nguyễn Văn Nỉ (bố ông Ngay); số vào sổ: 01699 QSDĐ/A; đất thuộc tờ bản đồ số: 03 – 04; địa chỉ thửa đất tại xã Mỹ Trà, thị xã Cao Lãnh. Tuy nhiên, việc đăng ký, kê khai thửa đất trên không phải do cụ Nỉ và cụ Điều trực tiếp kê khai, đăng ký, mà do ông Nguyễn Văn Cư (con trai cụ Nỉ) đã giả mạo hồ sơ, chữ ký của cụ Nỉ, để làm sổ đỏ. Do đó, sổ đỏ do UBND thị xã Cao Lãnh cấp đã thể hiện sai thông tin cá nhân, sai diện tích, sai vị trí thửa.

Gia đình ông Nguyễn Văn Ngay đang “mòn mỏi” chờ đợi UBND tỉnh Đồng Tháp giải quyết dứt điểm vụ việc và đúng pháp luật.

Theo Giấy chứng thư cấp quyền sử dụng đất năm 1972 của chế độ cũ, thì mảnh đất trên được cấp cho cụ Trần Thị Điều (mẹ của ông Ngay), diện tích được cấp là 7.605 m2, hoàn toàn phù hợp với diện tích đất mà gia đình ông đang sử dụng (gia đình đã đo lại). Cụ Điều chưa cho, tặng, chuyển nhượng cho bất kỳ ai, kể cả bố ông nên theo quy định của pháp luật, mảnh đất trên vẫn thuộc sở hữu của cụ Điều.

Bên cạnh đó, ngày 28/7/2019, gia đình ông Ngay đã có Biên bản họp gia đình, tất cả các thành viên trong gia đình đều thống nhất, để cho bà Điều đứng tên.

Ngoài ra, tại Công văn số 07/TL-UB ngày 27/3/2001 của UBND thị xã Cao Lãnh về việc phúc đáp đề nghị của Phòng Thi hành án tỉnh Đồng Tháp, nêu rõ: Ngày 18/12/2000, cụ Nguyễn Văn Nỉ có đơn khiếu nại về việc cụ không đăng ký xin cấp sổ đỏ, mà lại có sổ đỏ, UBND thị xã đã cho kiểm tra hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho cụ Nỉ, thì hồ sơ không do chính cụ Nỉ đăng ký, mà do con của cụ là ông Nguyễn Văn Cư tự ý đi đăng ký, giả mạo chữ ký, tự ghi số Chứng minh thư nhân dân vào hồ sơ, nên bị sai. Để đảm bảo việc cấp sổ đỏ đúng quy định, UBND thị xã ra quyết định thu hồi sổ đỏ số 01699 QSDĐ/A, do cụ Nguyễn Văn Nỉ đứng tên, với diện tích 13.330m2, để sửa sai theo đúng quy định hiện hành.

Các căn cứ pháp lý thể hiện việc cấp sổ đỏ mới cho cụ Trần Thị Điều là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật;

Căn cứ điểm d, Khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013, về việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp: “Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp… theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”.

Khoản 3, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định, sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai”.

Từ các căn cứ trên cho thấy, việc gia đình ông Ngay đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo UBND TP Cao Lãnh ra quyết định thu hồi sổ đỏ số 01699 QSDĐ/A, cấp cho cụ Nguyễn Văn Nỉ đứng tên, cấp ngày 10/5/1995, với diện tích 13.330m2 và cấp mới cho cụ Điều là hoàn toàn đúng quy định.

Thế nhưng, trong các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND TP Cao Lãnh, đều chỉ đạo giải quyết sai luật. Cụ thể, ngày 20/2/2019, tại Công văn số 191/UBND-TN, về việc giải quyết đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Ngay, UBND TP Cao Lãnh cho rằng: Ngày 10/5/1995, UBND thị xã Cao Lãnh cấp sổ đỏ, đứng tên cụ Nguyễn Văn Nỉ, CMND số: 340.764.107, số vào sổ: 01699 QSDĐ/A, đất thuộc tờ bản đồ số 03-04, xã Mỹ Trà (nay là phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh).

Đến nay, ông Nguyễn Văn Ngay làm đơn đề nghị UBND TP Cao Lãnh thu hồi sổ đỏ đã cấp cho cụ Nỉ nêu trên, vì cho rằng việc đăng ký sổ đỏ không do cụ Nỉ đăng ký, mà do ông Cư tự ý kê khai đăng ký. Qua kiểm tra hồ sơ, việc cấp sổ đỏ cho cụ Nỉ vào ngày 10/5/1995 được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định, tại thời điểm cấp sổ đỏ ghi sai số Chứng minh nhân dân của cụ Nỉ. Do cụ Nỉ đã chết, nên UBND TP Cao Lãnh không có cơ sở xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại thu hồi sổ đỏ theo đơn của ông Ngay.

Các công văn chỉ đạo trái luật của UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND TP Cao Lãnh;

Ngoài ra, UBND TP Cao Lãnh lại căn cứ vào điểm a, Khoản 1, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013 quy định đính chính, thu hồi sổ đỏ đã cấp: Theo quy định nêu trên, đối với trường hợp sổ đỏ cấp cho cụ Nỉ sai số Chứng minh thư nhân dân, là thuộc trường hợp đính chính sổ đỏ. Tuy nhiên, do cụ Nỉ đứng tên trên sổ đỏ đã chết, nên gặp khó khăn trong việc đính chính lại. UBND TP Cao Lãnh đề nghị ông Ngay đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP Cao Lãnh để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký thừa kế, hồ sơ thừa kế, thể hiện số Chứng minh Nhân dân sai và số Chứng minh Nhân dân đúng của cụ Nỉ; số thửa, tờ bản đồ 299 sang bản đồ hệ thống lưới tọa độ VN 2000, để UBND TP Cao Lãnh có cơ sở chỉnh lý, thu hồ sổ đỏ đã cấp cho cụ Nỉ.

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 2/8/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp có Công văn số 437/VPUBND-TCD-NC gửi UBND TP Cao Lãnh, giao UBND TP Cao Lãnh giải quyết khiếu nại trên, báo cáo kết quả giải quyết cho UBND tỉnh trước ngày 13/9/2019. Tiếp đó, ngày 5/8/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp có Công văn số 442/VPUBND-TCD-NC gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Cao Lãnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Cao Lãnh kiểm tra, ra soát, đối chiếu với nối dung Báo đã nêu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/8/2019. Thế nhưng, ngày 2/10/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp lại có Công văn số 773/VPUBND-TCD-NC gửi UBND TP Cao Lãnh cho phép UBND TP Cao Lãnh gia hạn thời gian giải quyết khiếu nại và yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 10/10/2019.

Cùng ngày 2/10/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp có Công văn số 783/VPUBND-TCD-NC gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, cũng cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường gia hạn thời gian giải quyết khiếu nại và yêu cầu báo cáo kết giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xin gia hạn giải quyết khiếu nại đến ngày 30/10/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp vẫn đồng ý. Ngày 30/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Cao Lãnh báo cáo kết quả xác minh, giải quyết về UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ trì cuộc họp, làm việc các Sở, ngành liên quan để lấy ý kiến và đưa ra hướng giải quyết. Tuy nhiên, ông Hùng không chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc theo các nội dung trong đơn khiếu nại của ông Ngay, lại chỉ đạo UBND TP Cao Lãnh tổ chức đối thoại, làm việc với ông Ngay, làm rõ các nội dung khiếu nại và giải quyết theo thẩm quyền, đối với diện tích 13.330m2 được UBND thị xã Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh) cấp sổ đỏ cho hộ cụ Nguyễn Văn Nỉ (cụ Nỉ đã chết).

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, người được giao chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Hiện nay, ông Ngay có đơn yêu cầu hủy sổ đỏ đã cấp cho cụ Nỉ, để cấp lại cho các đồng thừa kế của cụ Nỉ. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh. Việc cấp lại cho các đồng thừa kế của cụ Nỉ, gia đình ông Ngay không đề nghị và việc này là trách nhiệm của Tòa án, nếu các thành viên trong gia đình ông Ngay xảy ra tranh chấp, như trong văn bản chỉ đạo của ông Hùng vẫn nêu. Từ đó, UBND TP Cao Lãnh đã “thực hiện lại” quy trình giải quyết khiếu nại như ban đầu, mà trước đó đã chỉ đạo giải quyết không biết bao nhiêu lần.

Ông Ngay cho biết thêm, trong đơn khiếu nại, tôi đã nêu rất rõ các nội dung cần giải quyết, hồ sơ tài liệu liên quan cũng đã cung cấp trực tiếp cho ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và các Sở, ban, ngành liên quan, nhưng không hiểu sao, lãnh đạo UBND tỉnh và UBND TP vẫn chỉ đạo giải quyết như vậy? Phải chăng, do trình độ của các ông yếu kém, hay cố tình giải quyết sai, để gây khó khăn cho gia đình nhà tôi?

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, báo kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp giải quyết dứt điểm vụ việc trên và xử lí nghiêm những cán bộ cố tình “hành” dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : sổ đỏ đồng tháp cấp sai cấp lại

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất